Geen gespinde teksten!

Binnen De Schrijverette wordt geen gebruik gemaakt van het zgn. spinnen van teksten.  Wat houdt artikel spinning in? Globaal houdt artikel spinning in dat er in principe slechts één unieke tekst wordt opgesteld, waaruit dan via een speciaal programma meerdere varianten van de opgestelde tekst worden gemaakt. Zo ontstaan er dan bijvoorbeeld meerdere artikelen, verkregen…

Details